نقد و بررسی فیلم انیمیشن مغازه ی خودکشی از دایان عزیز |The Suicide Shop 2012 ّ